Yếu tố nào sau đây không tác động đến chủ trương đấu tranh của Đảng Cộng sản

Xuất bản: 30/05/2024 - Cập nhật: 30/05/2024 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Yếu tố nào sau đây không tác động đến chủ trương đấu tranh của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (7-1936)?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X