Yếu tố nào sau đây không đưa đến sự mở rộng và đa dạng của quan hệ quốc tế

Xuất bản: 13/06/2023 - Cập nhật: 29/08/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Yếu tố nào sau đây không đưa đến sự mở rộng và đa dạng của quan hệ quốc tế trong nửa sau thế kỉ XX?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Bằng phương pháp Giải thích ta thấy: Trong nửa sau thế kỉ XX, quan hệ quốc tế được mở rộng và đa dạng do một số nguyên nhân cơ bản như
- Sự tham gia tích cực của các nước Á, Phi, Mĩ Latinh vào các hoạt động quốc tế sau khi giành được độc lập khiến cho quan hệ quốc tế không còn chỉ là quan hệ giữa các nước lớn mà là quan hệ giữa tất cả quốc gia trên thế giới
- Quy mô toàn cầu của các hoạt động kinh tế đã lôi kéo tất cả các nước trên thế giới phải tham gia vào một thị trường chung
- Những tiến bộ kì diệu của khoa học- kĩ thuật như internet…làm cho Trất Đất như thu nhỏ lại, hoạt động trao đổi qua lại giữa các quốc gia diễn ra thuận tiện hơn
=> Sự xuất hiện của hình thức xuất khẩu tư bản trên thế giới không đưa đến sự mở rộng và đa dạng của quan hệ quốc tế trong nửa sau thế kỉ XX. => Chọn A.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X