Hội nghị Ianta (2-1945) có quyết định nào sau đây?

Xuất bản: 13/06/2023 - Cập nhật: 25/10/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Hội nghị Ianta (2-1945) có quyết định nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nội dung sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai: Hội nghị Ianta (2-1945) có quyết định thành lập tổ chức Liên hợp quốc.
Bổ sung kiến thức:
Nội dung hội nghị
Hội nghị đã đi đến những quyết định quan trọng:
- Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
- Thành lập tổ chức Liên hợp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới.
- Thỏa thuận việc đóng quân, giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận ở châu Âu và châu Á.
+ Ở châu Âu: Liên Xô chiếm đóng Đông Âu, Đông Đức, Đông Béclin; Mĩ, Anh, Pháp chiếm Tây Âu, Tây Đức, Tây Béclin.
+ Ở châu Á:

  • Hội nghị chấp nhận những điều kiện để Liên Xô tham chiến ở châu Á: giữ nguyên trạng Mông Cổ, khôi phục quyền lợi của nước Nga đã mất trong chiến tranh Nga – Nhật 1904 – 1905 (bao gồm Nam đảo Xa-kha-lin, 4 đảo thuộc quần đảo Cu-rin).
  • Nhật Bản: do quân đội Mĩ chiến đóng.
  • Bán đảo Triều Tiên: Mĩ chiếm đóng phía Nam, Liên Xô chiếm đóng phía Bắc.
  • Trung Quốc trở thành quốc gia thống nhất và dân chủ.
  • Các vùng còn lại ở châu Á: Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây cũ.

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Theo quyết định của Hội nghị Ianta, Việt Nam thuộc phạm vi ảnh hưởng của nước nào?

Theo quyết định của Hội nghị Ianta, Việt Nam thuộc phạm vi ảnh hưởng của Pháp.
Kiến thức bổ sung:
Theo thỏa thuận Hội nghị Ianta, các vùng còn lại (Đông Nam Á, Nam Á và Tây Á) thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây, trong đó Việt Nam vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của Pháp. Tuy nhiên, sau 9-3-1945, Đông Dương thuộc quyền quản lí của Nhật, Pháp không còn dính líu gì đến vấn đề Đông Dương nữa.

Vấn đề quan trọng hàng đầu và cấp bách nhất đặt ra cho các nước đồng minh tại Hội nghị Ianta là:

Vấn đề quan trọng hàng đầu và cấp bách nhất đặt ra cho các nước đồng minh tại Hội nghị Ianta là làm thế nào để nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.

Năm 1991, diễn ra sự kiện gì có liên quan đến quan hệ quốc tế?

Năm 1991, diễn ra sự kiện có liên quan đến quan hệ quốc tế là Trật tự hai cực I-an-ta bị sụp đổ.
Trật tự hai cực Ianta bao gồm sự đối đầu giữa hai phe Tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Mĩ và Liên Xô. Trật tư này sụp đổ khi một cực bị tan rã. Năm 1991, hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ đồng nghĩa với việc một cực đã bị tan rã, trật tự hai lanta sụp đỗ.

Vì sao trật tự Ianta được gọi là trật tự hai cực?

Trật tự Ianta được gọi là trật tự hai cực vì phân chia thế giới thành hai hệ thống các nước với chế độ xã hội khác nhau.
Giải thích:
Hội nghị Ianta phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa các cường quốc đã hình thành nên trật tự thế giới mới do Mĩ và Liên Xô đứng đầu đại diện cho hai phe là đế quốc chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị Ianta đã có những quyết định quan trọng ngoại trừ việc

Hội nghị Ianta không thiết lập trật tự thế giới hai cực IANTA do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi cực.

Hội nghị Ianta (tháng 2 - 1945) không thông qua quyết định nào:

* Hội nghị Ianta (tháng 2 - 1945) không thông qua quyết định: Giao cho quân Pháp việc giải pháp quân đội Nhật ở Đông Dương.

* Các quyết định của Hội nghị Ianta bao gồm:
- Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

Hội nghị Ianta có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Hội nghị Ianta với những quyết định quan trọng đã trở thành khuôn khổ một trật tự thế giới mới, từng bước được thiết lập trong những năm 1945 - 1949.
Hội nghị Ianta đã có quyết định phân chia ảnh hưởng giữa các nước đế quốc với nhau,

Hội nghị nào đã đặt nền tảng cho sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc?

Hội nghị đã đặt nền tảng cho sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc là Hội nghị Ianta

Giải thích:

- Từ 25/4 đến 26/6/1945, đại biểu 50 nước họp tại Xan Phranxixco (Mỹ) thông qua Hiến chương thành lập Liên hợp quốc.

Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng quyết định của ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại hội nghị Ianta (2 - 1945)?

Hội nghị Ianta (2-1945) đã thông qua những quyết định quan trọng sau:
Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.
Nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.
Thành lập tổ chức Liên hiệp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới

Quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận sau đó giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới vì

Quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận sau đó giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới vì đã phân chia xong phạm vi ảnh hưởng giữa các nước thắng trận.

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X