ý nào không phải là đặc điểm của ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta hiện

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

ý nào không phải là đặc điểm của ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta hiện nay

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X