Một trong những đặc điểm quan trọng của cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Một trong những đặc điểm quan trọng của cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Một trong những đặc điểm quan trọng của cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta là đang nổi lên một số ngành trọng điểm

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X