Ngành nào dưới đây không phải là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 21/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ngành nào dưới đây không phải là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Ngành không phải là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay là Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản. Do diện tích rừng nước ta hiện nay đang bị thu hẹp nên đây không phải là ngành công nghiệp được chú trọng ở thời điểm hiện tại. Hoạt động chế biến gỗ và lâm sản cũng không mở rộng mà chỉ tập trung phát triển công nghiệp bột giấy và giấy. Các ngành công nghiệp chế biến lương thực, cơ khí điện tử và vật liệu xây dựng được coi là những ngành trọng điểm.


Ngành nào dưới đây không phải là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Ngành nào dưới đây là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?

Ngành công nghiệp chế biến là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta.

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá trị thực tế phân theo 3 nhóm ngành (%)
Cơ cấu công nghiệp nước ta tương đối đa dạng gồm 3 nhóm với 29 ngành:

Các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta là

Các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta là công nghiệp năng lượng (điện, khai thác nhiên liệu), chế biến lương thực thực phẩm, dệt may.

Đặc điểm của ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta là

Đặc điểm của ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta là có thế mạnh lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta chủ yếu do có

Chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta chủ yếu do có thế mạnh lâu dài, hiệu quả cao, thúc đẩy ngành khác phát triển

Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm trở thành ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta vì

Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm trở thành ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta vì có lợi thế lâu dài ( nguyên liệu, lao động, thị trường)

Ở Tây Nguyên, vấn đề đặt ra đối với chế biến lâm sản là

Ở Tây Nguyên, vấn đề đặt ra đối với chế biến lâm sản là đẩy mạnh công tác chế biến gỗ tại địa phương, hạn chế xuất khẩu gỗ tròn.

Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm trở thành ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta vì

Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm trở thành ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta vì có lợi thế lâu dài ( nguyên liệu, lao động, thị trường)

Ở Tây Nguyên, vấn đề đặt ra đối với hoạt động chế biến lâm sản là

Ở Tây Nguyên, vấn đề đặt ra đối với hoạt động chế biến lâm sản là đẩy mạnh công tác chế biến gỗ tại địa phương, hạn chế xuất khẩu gỗ

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X