Vi phạm pháp luật là hành vi

Xuất bản: 16/10/2020 - Cập nhật: 16/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vi phạm pháp luật là hành vi

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 12 mới nhất

X