Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới

Xuất bản: 16/10/2020 - Cập nhật: 16/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 12 mới nhất

X