Hành vi trái pháp luật là hành vi xâm phạm, gây thiệt hại cho

Xuất bản: 16/10/2020 - Cập nhật: 16/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hành vi trái pháp luật là hành vi xâm phạm, gây thiệt hại cho

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hành vi trái pháp luật là hành vi xâm phạm, gây thiệt hại cho các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 12 mới nhất

X