Vào các ngày 21-3 (xuân phân) và 23 - 9 (thu phân), ánh sáng mặt trời chiếu

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Vào các ngày 21-3 (xuân phân) và 23 - 9 (thu phân), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào:
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 8

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Vào các ngày 21-3 (xuân phân) và 23 - 9 (thu phân), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào: xích đạo.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X