Vấn đề đặt ra trong khai thác dầu khí ở thềm lục địa nước ta là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vấn đề đặt ra trong khai thác dầu khí ở thềm lục địa nước ta là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Vấn đề đặt ra trong khai thác dầu khí ở thềm lục địa nước ta là tránh để xảy ra các sự cố môi trường trong thăm dò, khai thác, vận chuyển và chế biến dầu khí.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X