Vai trò của sắt đối với thực vật là:

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 29/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Vai trò của sắt đối với thực vật là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Sắt có vai trò là: Thành phần của xitocrom, tổng hợp diệp lục, hoạt hóa enzim đối với thực vật.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X