Trong quá trình sản xuất mì chính, Công ty B đã trộn nhiều hàn the quá mức cho

16/10/2020 23

Câu Hỏi:
Trong quá trình sản xuất mì chính, Công ty B đã trộn nhiều hàn the quá mức cho phép. Hành vi này của cơ sở sản xuất đã xâm phạm tới
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 12 mới nhất

X