Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là, công dân có

16/10/2020 29

Câu Hỏi:
Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là, công dân có quyền kinh doanh
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 12 mới nhất

X