Ở nước ta hiện nay, chủ thể nào dưới đây có quyền thành lập doanh nghiệp ?

16/10/2020 36

Câu Hỏi:
Ở nước ta hiện nay, chủ thể nào dưới đây có quyền thành lập doanh nghiệp ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 12 mới nhất

X