Trong phòng thí nghiệm, để điều chế Clo người ta dùng MnO2 với vai trò là:

Xuất bản: 07/12/2021 - Cập nhật: 20/09/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Trong phòng thí nghiệm, để điều chế Clo người ta dùng MnO2 với vai trò là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong phòng thí nghiệm, để điều chế Clo người ta dùng MnO2 với vai trò là: Chất oxi hóa

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách

Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng.
MnO2 + 4HCl → MnCl­2 + Cl2 + 2H2O
Còn trong công nghiệp, khí Clo được điều chế bằng cách điện phân nóng chảy muối Natri clorua.
2NaCl $\overset {điện/,phân/,nóng/,chảy} \rightarrow$ 2Na + Cl2

Để điều chế Clo trong phòng thí nghiệm cần dùng các hóa chất

Để điều chế Clo trong phòng thí nghiệm cần dùng các hóa chất MnO2 và dung dịch HCl đặc.

Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách

Trong phòng thí nghiệm, để điều chế clo người ta thường cho HCl đặc tác dụng với các chất oxi hóa mạnh như: $KMnO_4; KClO_3; MnO_2$
...

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X