Trong những sự kiện dưới đây sự kiện nào đánh dấu sự khởi sắc trong hoạt động

Xuất bản: 19/03/2021 - Cập nhật: 19/03/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong những sự kiện dưới đây sự kiện nào đánh dấu sự khởi sắc trong hoạt động của tổ chức ASEAN?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hiệp ước Ba-li được kí kết năm 1976 là sự kiện nào đánh dấu sự khởi sắc trong hoạt động của tổ chức ASEAN

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử thi mới nhất

X