Trong những bài thơ Đường sau, bài thơ nào giàu yếu tố tự sự hơn cả ?

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Trong những bài thơ Đường sau, bài thơ nào giàu yếu tố tự sự hơn cả ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X