Các văn bản Cổng trường mở ra, Mẹ tôi, Cuộc chia tay của những con búp bê giống

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Các văn bản Cổng trường mở ra, Mẹ tôi, Cuộc chia tay của những con búp bê giống nhau ở điểm nào ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X