Trong một khu vườn có nhiều loài hoa, người ta quan sát thấy một cây đỗ quyên

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 22/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong một khu vườn có nhiều loài hoa, người ta quan sát thấy một cây đỗ quyên lớn phát triển rất tốt, lá màu xanh sẫm nhưng cây này chưa bao giờ ra hoa. Nhận định đúng về cây này là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong một khu vườn có nhiều loài hoa, người ta quan sát thấy một cây đỗ quyên lớn phát triển rất tốt, lá màu xanh sẫm nhưng cây này chưa bao giờ ra hoa. Có thể nhận định rằng cây này đã được bón thừa nitơ.
Giải thích:
Cây có cơ quan sinh dưỡng phát triển mà chậm ra hoa có thể do thừa nitơ. Cây có thể thừa nito do trong quá trình canh tác con người bổ sung nitơ từ phân bón quá nhiều, dẫn đến cây sinh trưởng nhanh, thân yếu, lá to,...

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong cơ thể thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là thành phần của prôtêin?

Trong cơ thể thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu là thành phần của prôtêin là Nitơ.
(Nitơ là nguyên tố khoáng thiết yếu đóng vai trò trong thành phần của prôtêin, axit nucleic,... trong cơ thể thực vật.)

Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố đa lượng?

Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu thường được phân thành nguyên tố đa lượng và nguyên tố vi lượng.
+ Nguyên tố đa lượng gồm C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.
+ Nguyên tố vi lượng ($< 100 mg/1kg$ chất khô của cây) chủ yếu là Fe, Mn, B,Cl, Zn, Cu, Mo, Ni

Hiện tượng thiếu nguyên tố khoáng thường biểu hiện rõ nhất ở cơ quan nào sau đây của cây?

Hiện tượng thiếu nguyên tố khoáng thường biểu hiện rõ nhất ở sự thay đổi màu sắc lá cây.

Giải thích:
Khi cây bị thiếu nguyên tố khoáng thiết yếu thì tất cả các hoạt động sinh lý của cây đều bị ảnh hưởng, từ đó sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây -> Khi cây bị thiếu nguyên tố khoáng thì tất cả các cơ quan của cây đều có biểu hiện bất thường nhưng sự biểu hiện thường thể hiện rõ nhất ở sự thay đổi màu sắc lá cây.

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X