Trong giai đoạn chín muồi, nhà sản xuất không nhất thiết thực hiện bước nào:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Trong giai đoạn chín muồi, nhà sản xuất không nhất thiết thực hiện bước nào:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm quản trị- marketing học mới nhất

X