Những doanh nghiệp áp dụng những công nghệ gián đoạn thường được gọi là?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Những doanh nghiệp áp dụng những công nghệ gián đoạn thường được gọi là?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm quản trị- marketing học mới nhất

X