Trắc nghiệm Quản trị sản xuất đề số 27 (Có đáp án)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Quản trị sản xuất có đáp án đề số 27 với 20 câu trắc nghiệm lý thuyết môn Quản trị sản xuất giúp bạn ôn tập tốt hơn.

Câu 1. Nhà quản trị sản xuất giỏi cần có kỹ năng quan trọng nhất là:
Câu 2. Chỉ tiêu may rủi ngang nhau cho phép lựa chọn được mức công suất với:
Câu 3. Tính mùa vụ của nhu cầu không ảnh hưởng đến lựa chọn công suất:
Câu 4. Chỉ tiêu maximax cho phép lựa chọn được mức công suất với:
Câu 5. Trong quản trị công suất, điều chỉnh công suất được thực hiện:
Câu 6. Quy trình hoạch định công suất bao gồm:
Câu 7. Công suất hiệu quả chính là công suất đạt được trên thực tế:
Câu 8. Chỉ tiêu maximin cho phép lựa chọn được mức công suất với:
Câu 9. Trong hoạch định công suất phải bảo đảm tính tổng hợp nhằm:
Câu 10. Phương pháp phân tích hòa vốn cho phép lựa chọn mức công suất:
Câu 11. Đây quyết định giúp lựa chọn công suất chính xác hơn:
Câu 12. Khắc phục khâu yếu là giải pháp được thực hiện khi:
Câu 13. Trong lựa chọn công suất phải bảo đảm tính linh hoạt nhằm:
Câu 14. Trong lựa chọn công suất phải quan tâm đến tính mùa vụ nhằm:
Câu 15. Hệ số san bằng mũ có ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo:
Câu 16. Chu kỳ sống của sản phẩm có ảnh hưởng đến dự báo cầu:
Câu 17. Kết quả dự báo nhu cầu càng chính xác nếu có MAD:
Câu 18. Kết quả dự báo nhu cầu được lựa chọn, nếu có:
Câu 19. So với quá trình sản xuất đơn chiếc, quá trình hàng loạt:
Câu 20. Quá trình sản xuất liên tục luôn có hiệu quả hơn quá trình gián đoạn:

đáp án Trắc nghiệm Quản trị sản xuất đề số 27 (Có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 11A
Câu 2DCâu 12A
Câu 3ACâu 13B
Câu 4BCâu 14D
Câu 5BCâu 15A
Câu 6BCâu 16A
Câu 7BCâu 17D
Câu 8ACâu 18D
Câu 9ACâu 19B
Câu 10ACâu 20A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X