Trong điều kiện thích hợp, có thể xảy ra các phản ứng sau:

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/12/2021 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Trong điều kiện thích hợp, có thể xảy ra các phản ứng sau:

a. H2SO4 + C → 2SO2 + CO2 + 2H2O

b. H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O

c.4H2SO4 +2FeO → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

d.6H2SO4 + 2Fe → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Trong các phản ứng trên, khi dung dịch H2SO4 là dung dịch loãng thì phản ứng nào có thể xảy ra?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong các phản ứng trên, khi dung dịch H2SO4 là dung dịch loãng thì phản ứng có thể xảy ra là b. H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

X