Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất quyết định thắng

Xuất bản: 14/04/2023 - Cập nhật: 14/04/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X