Chính sách hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc của Đảng và chính phủ nững năm

Xuất bản: 14/04/2023 - Cập nhật: 14/04/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chính sách hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc của Đảng và chính phủ nững năm đầu sau cách Mạng tháng Tám có ý nghĩa quan trọng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chính sách hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc của Đảng và chính phủ nững năm đầu sau cách Mạng tháng Tám có ý nghĩa quan trọng là

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X