Những văn bản ngoại giao nào đánh dấu Việt Nam cơ bản trở thành thuộc địa của

Xuất bản: 14/04/2023 - Cập nhật: 14/04/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Những văn bản ngoại giao nào đánh dấu Việt Nam cơ bản trở thành thuộc địa của thực dân Pháp?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hiệp ước Hắc-măng và Hiệp ước Pa-tơ-nốt là 2 văn bản ngoại giao nào đánh dấu Việt Nam cơ bản trở thành thuộc địa của thực dân Pháp.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X