Trong các giai đoạn của chu kỳ sống sản phẩm thì giai đoạn nào việc sản xuất đã

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Trong các giai đoạn của chu kỳ sống sản phẩm thì giai đoạn nào việc sản xuất đã đi vào ổn định:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm quản trị- marketing học mới nhất

X