Trên bề mặt trái đất có bao nhiêu vành đai khí áp:

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 24/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trên bề mặt trái đất có bao nhiêu vành đai khí áp:
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 19

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trên Trái Đất có 7 đai khí áp được chia thành hai loại: khí áp cao và khí áp thấp, trong đó có: 4 đai áp cao và 3 đai áp thấp xen kẽ nhau.
Trên Trái Đất có 7 đai khí áp

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Bề mặt Trái Đất được chia thành 24 khu vực giờ, mỗi khu vực giờ rộng bao nhiêu kinh tuyến?

Theo quy ước, Trái Đất thành 24 múi giờ (khu vực giờ), mỗi khu vực giờ rộng 15 độ kinh tuyến.

Giải thích
Theo quy ước chia múi giờ trên Trái đất, chúng ta có:
– Bề mặt Trái Đất được chia thành 24 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 15 độ kinh tuyến.

Các vùng trên bề mặt trái đất sắp xếp theo lượng mưa giảm dần là?

Các vùng trên bề mặt trái đất sắp xếp theo lượng mưa giảm dần là vùng xích đạo, vùng ôn đới, vùng chí tuyến, vùng cực.

Sự phân hóa khí hậu trên bề mặt Trái Đất phụ thuộc vào nhiều nhân tố trong đó quan trọng nhất là:

Sự phân hóa khí hậu trên bề mặt Trái Đất phụ thuộc vào nhiều nhân tố trong đó quan trọng nhất là vĩ độ.

Ý nào sau đây không đúng với tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất?

Nội lực: Là lực sinh ra ở bên trong Trái Đất. Tác động: Nén ép các lớp đá tạo ra các uốn nếp, đứt gãy hoặc đẩy vật chất nóng chảy ở dưới sâu ra ngoài mật đất thành hiện tượng núi lửa, động đất. Kết quả: làm cho bề mặt Trái Đất gồ ghề hơn.

Trên bề mặt trái đất có bao nhiêu vành đai nhiệt:

Trên bề mặt trái đất có 5 vành đai nhiệt: 1 vòng đai nóng; 2 vòng đai ôn hòa; 2 vòng đai lạnh.

Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất được thể hiện qua

Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất được thể hiện qua các hiện tượng đứt gãy, uốn nếp, động đất, núi lửa.

Trên bề mặt trái đất nơi không có hiện tượng mặt trời lên thiên đình trong năm là

Trên bề mặt trái đất nơi không có hiện tượng mặt trời lên thiên đình trong năm là các địa điểm nằm giữa hai chí tuyến đến hai cực.

Đâu không phải tác động của nội lực lên bề mặt Trái Đất?

Tạo ra các nấm đá không phải tác động của nội lực lên bề mặt Trái Đất.

Vào giai đoạn Tiền Cambri thủy quyển xuất hiện với sự tích tụ của lớp nước trên bề mặt Trái Đất khi

Vào giai đoạn Tiền Cambri thủy quyển xuất hiện với sự tích tụ của lớp nước trên bề mặt Trái Đất khi nhiệt độ hạ thấp dần

Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất


Đáp án: C. Tạo thành các đồng bằng lớn
Giải thích: (trang 69 SGK Địa lí lớp 8).

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X