Trào lưu tư tưởng nào có vai trò quan trọng đối với sự thắng lợi của cách mạng

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 04/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trào lưu tư tưởng nào có vai trò quan trọng đối với sự thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp có gì hạn chế?

Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp có hạn chế là chỉ phục vụ cho giai cấp tư sản

Giải thích:

Tháng 8/1789, Quốc hội Pháp đã thông qua Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền. Tuy nhiên bản tuyên nguyên này đã thể hiện sự hạn chế khi qui định:

Vì sao nói Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới?

Nói Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới vì công xã đã ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân
Giải thích:
Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới vì:
- Thành lập lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh của nhân dân.

Điểm khác nhau cơ bản về tính chất của Cách mạng tư sản Pháp so với cách mạng tư sản Anh là gì?

Cách mạng tư sản Anh mang tính chất bảo thủ không triệt để (chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, giai cấp tư sản không dám duy trì nền cộng hòa mà phải liên minh với thế lực phong kiến, thiết lập nên nhà nước quân chủ lập hiến). Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để (giải quyết .....

Vì sao cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận đại?


Cách mạng tư sản Pháp được đánh giá là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận đại vì nó đã thực hiện triệt để những nhiệm vụ của một của cách mạng tư sản:

Nguyên nhân sâu xa dẫn tới bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp là

Nguyên nhân sâu xa dẫn tới bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp là mâu thuẫn trong xã hội Pháp hết sức sâu sắc, nhất là mâu thuẫn giữa Đẳng cấp thứ ba với chế độ phong kiến.

Sự kiện ngày 14 - 7 - 1789 đã đánh dấu

Sự kiện ngày 14 - 7 - 1789 đã đánh dấu Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ

Kiến thức bổ sung:

Sự kiện đó là chiến ngục Ba-xti

Chiến ngục Ba-xti là sự kiện quan trọng trong Cách mạng Pháp. Vào ngày 14 tháng 7 năm 1789, những người dân Paris đã nổi dậy, tới chiếm nhà tù Ba-xti, một biểu tượng của quyền lực Vương triều.

Thời kỳ nào đã đưa Cách mạng tư sản Pháp lên đến đỉnh cao?

Thời kỳ phái Giacôbanh cầm quyền đã đưa Cách mạng tư sản Pháp đạt đến đỉnh cao bởi thời kì này vấn đề ruộng đát – đòi hỏi cơ bản của quần chúng nông dân được đáp ứng.

Điểm giống nhau giữa cách mạng Nga 1905 – 1907 và cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là

Điểm giống nhau giữa cách mạng Nga 1905 – 1907 và cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là chống lại chế độ quân chủ, lật đổ ách thống trị của nhà vua

Điểm giống nhau giữa cách mạng Nga 1905 - 1907 và cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là


- Cách mạng Nga 1905 - 1907: chống lại chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng.
- Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII: chống lại chế độ phong kiến với chỗ dựa là tầng lớp quý tộc và Giáo hội Anh.

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X