Tổng số giữa tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên và tỉ suất gia tăng cơ học của một

Xuất bản: 13/10/2020 - Cập nhật: 13/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Tổng số giữa tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên và tỉ suất gia tăng cơ học của một quốc gia, một vùng được gọi là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tổng số giữa tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên và tỉ suất gia tăng cơ học của một quốc gia, một vùng được gọi là gia tăng dân số.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X