Sự chênh lệch giữa số người xuất cư và số người nhập cư được gọi là

Xuất bản: 13/10/2020 - Cập nhật: 13/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Sự chênh lệch giữa số người xuất cư và số người nhập cư được gọi là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Sự chênh lệch giữa số người xuất cư và số người nhập cư được gọi là gia tăng dân số.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X