Tô Hoài xuất thân trong gia đình như thế nào?

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tô Hoài xuất thân trong gia đình như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tô Hoài xuất thân trong gia đình thợ thủ công

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X