Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài được rút từ tập truyện nào sau đây?

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài được rút từ tập truyện nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài được rút từ tập truyện Tây Bắc

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X