Tiềm năng khoáng sản của Bắc Trung Bộ đứng sau vùng nào dưới đây?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tiềm năng khoáng sản của Bắc Trung Bộ đứng sau vùng nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tiềm năng khoáng sản của Bắc Trung Bộ đứng sau vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X