Các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ lần lượt từ Bắc vào Nam là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ lần lượt từ Bắc vào Nam là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ lần lượt từ Bắc vào Nam là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X