Di sản thế giới nào không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Di sản thế giới nào không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Di sản thế giới không thuộc vùng Bắc Trung Bộ là Di tích Mỹ Sơn

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X