Thu gọn đa thức dfrac12x2 + y2 + x + 5x2 +3y2 - 5x ta được

02/12/2020 5

Câu Hỏi:
Thu gọn đa thức $\dfrac{1}{2}{x}^{2}{ }{+}{ }{y}^{2}{ }{+}{ }{x}{ }{+}{ }{5}{x}^{2}{ }{+}{3}{y}^{2}{ }{-}{ }{5}{x}$ ta được
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 7 mới nhất

X