Theo định luật I Niu-tơn thì?

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 22/10/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Theo định luật I Niu-tơn thì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Theo định luật I Niu-tơn thì một vật sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều nếu nó không chịu tác dụng của bất kì lực nào khác.

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Biểu thức nào sau đây là đúng về định luật III - Niuton?

Biểu thức sau là đúng về định luật III - Niuton:
$\overrightarrow{F}_{AB}+\overrightarrow{F}_{BA}=\overrightarrow{0}$

Người ta dùng búa đóng một cây đinh vào một khối gỗ

Người ta dùng búa đóng một cây đinh vào một khối gỗ, lực của búa tác dụng vào đinh về độ lớn bằng lực của đinh tác dụng vào búa.

Giải thích:
Khi đóng đinh, lực do búa tác dụng và đinh cùng phương, ngược chiều và độ lớn bằng lực do đinh tác dụng ngược lại lên búa.

Định luật I - Niuton xác nhận điều gì?

Định luật I - Niuton xác nhận rằng vật giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều khi nó không chịu tác dụng của bất kì lực nào.

Định luật II - Niuton cho biết

Định luật II - Niuton cho biết lực là nguyên nhân làm xuất hiện gia tốc của vật.

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không đúng về định luật II - Niuton

Trong các biểu thức đã cho, biểu thức không đúng về định luật II - Niuton là: ${a}{~}{m}$

Theo định luật III Niu-tơn thì lực và phản lực?

Theo định luật III Niu-tơn thì lực và phản lực là cặp lực xuất hiện và mất đi đồng thời.

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X