Thành phần chính của một loại thuốc giảm đau dạ dày là natri hiđrocacbonat.

Xuất bản: 16/06/2023 - Cập nhật: 02/08/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Thành phần chính của một loại thuốc giảm đau dạ dày là natri hiđrocacbonat. Công thức của natri hiđrocacbonat là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Thành phần chính của một loại thuốc giảm đau dạ dày là natri hiđrocacbonat. Công thức của natri hiđrocacbonat là NaHCO3.

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Dãy các chất nào sau đây đều là hiđrocacbon

Dãy các chất C2H6 , C4H10 , CH4 đều là hiđrocacbon.

Dãy các chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon

Dãy các chất đều là dẫn xuất của hiđrocacbon là C2H6O , C3H7Cl , C2H5Br.

Tính cứng tạm thời của nước do các muối canxi hiđrocacbonat và magie hiđrocacbonat gây nên. Công thức của canxi hiđrocacbonat là

Tính cứng tạm thời của nước do các muối canxi hiđrocacbonat và magie hiđrocacbonat gây nên. Công thức của canxi hiđrocacbonat là Ca(HCO3)2.

Dãy các chất nào sau đây là hiđrocacbon?

Dãy các chất là hiđrocacbon là: C3H8 , C3H4 , C3H6.
Kiến thức để lựa chọn: Hiđrocacbon theo định nghĩa là một loại hợp chất hữu cơ mà trong cấu tạo chỉ bao gồm cacbon (C) và hidro (H). Chúng có thể liên kết với nhau bằng các liên kết đơn, đôi hoặc ba.

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X