Tính cứng tạm thời của nước do các muối canxi hiđrocacbonat và magie

Xuất bản: 01/04/2022 - Cập nhật: 02/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tính cứng tạm thời của nước do các muối canxi hiđrocacbonat và magie hiđrocacbonat gây nên. Công thức của canxi hiđrocacbonat là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tính cứng tạm thời của nước do các muối canxi hiđrocacbonat và magie hiđrocacbonat gây nên. Công thức của canxi hiđrocacbonat là Ca(HCO3)2.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Dãy các chất nào sau đây đều là hiđrocacbon

Dãy các chất C2H6 , C4H10 , CH4 đều là hiđrocacbon.

Dãy các chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon

Dãy các chất đều là dẫn xuất của hiđrocacbon là C2H6O , C3H7Cl , C2H5Br.

Dãy các chất nào sau đây là hiđrocacbon?

Dãy các chất là hiđrocacbon là: C3H8 , C3H4 , C3H6.
Kiến thức để lựa chọn: Hiđrocacbon theo định nghĩa là một loại hợp chất hữu cơ mà trong cấu tạo chỉ bao gồm cacbon (C) và hidro (H). Chúng có thể liên kết với nhau bằng các liên kết đơn, đôi hoặc ba.

Thành phần chính của một loại thuốc giảm đau dạ dày là natri hiđrocacbonat. Công thức của natri hiđrocacbonat là

Thành phần chính của một loại thuốc giảm đau dạ dày là natri hiđrocacbonat. Công thức của natri hiđrocacbonat là NaHCO3.

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X