Tên một vành đai lửa lớn, tiêu biểu nhất trên thế giới

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 31/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tên một vành đai lửa lớn, tiêu biểu nhất trên thế giới
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 10

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Vành đai lửa lớn nhất hiện nay trên thế giới với gần 300 núi lửa còn hoạt động là

Vành đai lửa lớn nhất hiện nay trên thế giới với gần 300 núi lửa còn hoạt động là vành đai lửa Thái Bình Dương.

Cho biết vành đai lửa lớn nhất trên Trái Đất hiện nay:

Vành đai lửa lớn nhất trên Trái Đất hiện nay: Vành đai Thái Bình Dương

Vành đai lửa lớn nhất trên thế giới có tên là


Đáp án: A. Vành đai lửa Thái Bình Dương
Giải thích: khu vực tập trung nhiều núi lửa nhất trên thế giới ở ven Thái Bình Dương (trang 66, 67 SGK Địa lí lớp 8).

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X