Tên gọi của ancol: (CH3)2CH−CH2−CH2OHCH32CH-CH2-CH2OH là

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tên gọi của ancol: (CH3)2CH−CH2−CH2OHCH32CH-CH2-CH2OH là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tên gọi của ancol: (CH3)2CH−CH2−CH2OHCH32CH-CH2-CH2OH là B. 3-metylbutan-1-ol hình ảnh

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X