Chất nào sau không làm mất màu dung dịch nước brom ở điều kiện thường?

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chất nào sau không làm mất màu dung dịch nước brom ở điều kiện thường?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X