Ở nhiệt độ thường, dung dịch nào sau đây hòa tan được SiO2?

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ở nhiệt độ thường, dung dịch nào sau đây hòa tan được SiO2?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hidro florua (HF) là axit yều nhưng có tính chất đặc biêt là ăn mòn các đồ vật bằng thủy tinh vì nó có thề hòa tan được

$SiO _{2} \dot{ o }$ diều kiện thurơng:

$SiO _{2}+4 HF \rightarrow 2 H _{2} O + SiF _{4}($ silic tetraflorua) $)$

$\rightarrow$ axit HF durọc dùng đề khắc chữ lên thủy tinh.!

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X