Sự phát triển của phong trào công nhân Ấn Độ đã dẫn tới

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 07/02/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sự phát triển của phong trào công nhân Ấn Độ đã dẫn tới:
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 11 bài 15

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Sự phát triển của phong trào công nhân Ấn Độ đã dẫn tới sự thành lập Đảng Cộng sản Ấn Độ vào tháng 12 năm 1925.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X