Quyền học tập của công dân được quy định trong văn bản nào

Xuất bản: 18/12/2020 - Cập nhật: 18/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Quyền học tập của công dân được quy định trong văn bản nào

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X