Một trong những nội dung của quyền được phát triển của công dân là

Xuất bản: 18/12/2020 - Cập nhật: 18/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Một trong những nội dung của quyền được phát triển của công dân là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Một trong những nội dung của quyền được phát triển của công dân là có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X