Đề luyện thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2021 số 4 (có đáp án)

Bộ đề số 4 luyện thi THPT Quốc Gia môn Giáo dục công dân có đáp án. Đề thi bám sát theo đề thi chính thức sẽ giúp các em ôn tập và rèn luyện để đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt THPT Quốc Gia năm 2021

Câu 1. Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có quy định và phải có quyết định của
Câu 2. Những quy tắc xử sự chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội là nội dung đặc trưng nào dưới đây của pháp luật ?
Câu 3. Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với
Câu 4. Quyền công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện là quyền
Câu 5. Quyền sáng tạo của công dân bao gồm các quyền
Câu 6. Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền học tập của công dân?
Câu 7. Khi trên thị trường giá cả giảm thì xảy ra trường hợp nào sau đây?
Câu 8. Một trong những nội dung của quyền được phát triển của công dân là
Câu 9. Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân?
Câu 10. Quyền khiếu nại, tố cáo là quyền dân chủ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp, là công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp trong những trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức bị hành vi trái pháp luật xâm hại. Nội dung trên thuộc:
Câu 11. Ranh giới để phân biệt pháp luật với các quy phạm xã hội khác là:
Câu 12. Hàng hóa có những thuộc tính nào sau đây?
Câu 13. Ở phạm vi cơ sở, dự thảo quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của xã, phường là
Câu 14. Tuân thủ pháp luật là các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật
Câu 15. Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế nào dưới đây?
Câu 16. Mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ của công dân đến đâu còn phụ thuộc vào
Câu 17. Mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ của công dân đến đâu còn phụ thuộc vào
Câu 18. Vấn đề nào dưới đây được đặc biệt chú ý ở nước ta do tác động lâu dài của nó đối với chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững?
Câu 19. Quyền nào dưới đây thể hiện quyền sáng tạo của công dân?
Câu 20. Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền được phát triển của công dân
Câu 21. Những hoạt động có mục đích làm cho pháp luật đi vào cuộc sống và trở thành những hành vi hợp pháp của công dân là nội dung khái niệm nào dưới đây?
Câu 22. Sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là
Câu 23. Loại đã qua chế biến như sợi để dệt vải, sắt thép để chế tạo máy là
Câu 24. Những trường hợp phát triển sớm về trí tuệ có quyền được học trước tuổi, học vượt lớp. Điều này thể hiện quyền nào của công dân
Câu 25. Nhân dân biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại các hội nghị để quyết định về những vấn đề liên quan ở địa phương là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
Câu 26. Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng của công dân thuộc nhóm quyền nào dưới đây
Câu 27. Hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước xây dựng, ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
Câu 28. Quyền học tập của công dân được quy định trong văn bản nào
Câu 29. Quyền học tập của công dân được quy định trong văn bản nào
Câu 30. Mỗi quy tắc xử sự thường được thể hiện thành
Câu 31. Công dân được tự do sử dụng sức lao động của mình trong việc tìm kiếm, lựa chọn việc làm là nội dung thuộc
Câu 32. Mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế và trả tiền thuế nhằm mục đích gì?
Câu 33. Trong tư liệu lao động, bộ phận quyết định đến năng suất lao động là yếu tố nào dưới đây?
Câu 34. Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập có nghĩa là?
Câu 35. Quyền và nghĩa vụ của công dân có mối quan hệ
Câu 36. Nhờ đâu mà các nước phát triển nhanh, nền kinh tế có sức cạnh tranh mạnh mẽ?
Câu 37. Nhân dân xã L biểu quyết công khai quyết định việc xây dựng nhà văn hóa xã với sự đóng góp của các hộ gia đình. Việc làm này là biểu hiện quyền nào dưới đây của công dân?
Câu 38. Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập có nghĩa là?
Câu 39. Bất kì ai ở trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định đều phải xử sự theo khuôn mẫu được pháp luật quy định thuộc nội dung nào dưới đây?
Câu 40. Người có nhân phẩm thường có những nhu cầu vật chất và tinh thần

đáp án Đề luyện thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2021 số 4 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 21A
Câu 2CCâu 22D
Câu 3DCâu 23B
Câu 4CCâu 24A
Câu 5DCâu 25B
Câu 6CCâu 26C
Câu 7DCâu 27B
Câu 8DCâu 28D
Câu 9BCâu 29D
Câu 10ACâu 30D
Câu 11DCâu 31B
Câu 12ACâu 32D
Câu 13CCâu 33A
Câu 14BCâu 34D
Câu 15CCâu 35C
Câu 16ACâu 36C
Câu 17ACâu 37B
Câu 18CCâu 38B
Câu 19BCâu 39D
Câu 20ACâu 40A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X