Khi trên thị trường giá cả giảm thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

Xuất bản: 18/12/2020 - Cập nhật: 25/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Khi trên thị trường giá cả giảm thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Khi trên thị trường giá cả giảm thì xảy ra trường hợp cung giảm, cầu tăng.
Cung – cầu tác động lẫn nhau: khi cầu tăng lên sản xuất kinh doanh mở rộng, lượng cung hàng hóa tăng lên và ngược lại khi cầu giảm xuống sản xuất kinh doanh thu hẹp, lượng cung hàng hóa giảm xuống.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Mùa hè đến, lượng tiêu thụ điện tăng mạnh dẫn đến quá tải nên hay bị cắt điện luân phiên. Do đó, nhu cầu mua bóng đèn tích điện của người dân tăng lên, dẫn đến nhà sản xuất mở rộng lượng cung đèn tích điện trên thị trường. Vậy nhà sản xuất đã áp dụng nội dung nào dưới đây của quy luật cung - cầu?

Mùa hè đến, lượng tiêu thụ điện tăng mạnh dẫn đến quá tải nên hay bị cắt điện luân phiên. Do đó, nhu cầu mua bóng đèn tích điện của người dân tăng lên, dẫn đến nhà sản xuất mở rộng lượng cung đèn tích điện trên thị trường. Vậy nhà sản xuất đã áp dụng nội dung:

Khi cầu giảm sản xuất thu hẹp dẫn đến cung giảm là nội dung của biểu hiện nào trong quan hệ cung - cầu?

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 44, 45 thì cung- cầu tác động lẫn nhau: Khi cầu tăng sản xuất mở rộng dẫn đến cung tăng và ngược lại khi cầu giảm xuống, sản xuất, kinh doanh thu hẹp, lượng cung hàng hóa giảm xuống. Vậy đáp án đúng là cung cầu tác động lẫn nhau.

Nhu cầu văn phòng phẩm của học sinh tăng lên vào đầu năm học nên thời điểm này, các nhà sản xuất đã mở rộng sản xuất và kinh doanh mặt hàng này. Các nhà sản xuất đã vận dụng nội dung nào dưới đây hệ cung - cầu?

Nhu cầu văn phòng phẩm của học sinh tăng lên vào đầu năm học nên thời điểm này, các nhà sản xuất đã mở rộng sản xuất và kinh doanh mặt hàng này. Các nhà sản xuất đã vận dụng: Cung - cầu tác động lẫn nhau.

Yếu tố nào dưới đây làm cho giá cả hàng hoá có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị của hàng hoá?

Cạnh tranh, cung - cầu làm cho giá cả hàng hoá có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị của hàng hoá.
Giá cả hàng hóa là một chỉ số phản ánh mức độ cung và cầu của các sản phẩm và dịch vụ trên thị trường. Giá cả hàng hóa ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của nền kinh tế, như lạm phát, tăng trưởng, tiêu dùng, đầu tư, thương mại và cạnh tranh.

Yếu tố nào dưới đây ảnh hưởng đến cung - cầu?

Đáp án BGiá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu

Vận dụng quan hệ cung - cầu điều tiết giá cả trên thị trường thông qua pháp luật, chính sách là thể hiện vai trò của chủ thể nào dưới đây?

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 46 thì đối với Nhà nước vận dụng thông qua việc điều tiết cung - cầu trên thị trường....Nhà nước cân thông qua pháp luật, chính sách...nhằm cân đối lại cung - cầu, ổn định giá cả và đời sống của nhân dân. Vậy đáp án đúng là Nhà nước.

Khi cầu giảm sản xuất thu hẹp dẫn đến cung giảm là nội dung của biểu hiện nào trong quan hệ cung - cầu?

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 44, 45 thì cung- cầu tác động lẫn nhau: Khi cầu tăng sản xuất mở rộng dẫn đến cung tăng và ngược lại khi cầu giảm xuống, sản xuất, kinh doanh thu hẹp, lượng cung hàng hóa giảm xuống. Vậy đáp án đúng là cung cầu tác động lẫn nhau.

Quan hệ cung - cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định

Quan hệ cung - cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ.

Ở trường hợp cung - cầu nào dưới đây thì người sản xuất bị thiệt hại?

Ở trường hợp cung < cầu nào dưới đây thì người sản xuất bị thiệt hại

Thực chất của quan hệ cung - cầu là mối quan hệ giữa

Thực chất của quan hệ cung - cầu là mối quan hệ giữa người sản xuất với người tiêu dùng.

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X